Samenwerking

Bent u een onderzoeker aan de universiteit? Doet u net als Kennisstroom onderzoek naar grensverleggers? Of wilt u dit opzetten? Wordt dan samen wijzer met Kennisstroom.

Valorisatie
De wetenschap verandert snel. Tegenwoordig wordt aan wetenschappers gevraagd om bij onderzoeksaanvragen na te denken over valorisatie. Met andere woorden: hoe zorgt u ervoor dat de kennis uit het onderzoek in min of meerdere mate een bijdrage levert aan de maatschappij?

Denk anders, verander mee met de tijd en zet gezamenlijk onderzoek op met Kennisstroom. Wij werken al sinds 2009 op succesvolle wijze als schakel tussen de wetenschap en praktijk. Wij weten zodoende waar ruimte is voor het bundelen van krachten en wat elkaars valkuilen zijn.

Referenties

  • Prof. Eyal Reingold – (University of Toronto)

Onderzoek naar besluitvorming door experts met behulp van Eye Tracking. Een samenwerking tussen 2009 en 2014.

Resultaat:
– publicaties in Plos One (2013), Frontiers in Psychology (2014) en Journal of Vision (2014).

  • Prof. Fernand Gobet – (University of Liverpool)

Uniek hardop nadenk onderzoek met verschillende levels van experts (van topsporters tot wereldkampioenen) van 2012 tot 2017.

Resultaat:
– de eerste publicaties verschijnen in het najaar van 2017.

Wilt u meer weten over samenwerking? Vraag dan naar de mogelijkheden.

Neem contact op

Bent u een gerenommeerde opleider buiten de sport? Helpt u ambitieuze professionals bij leren en presteren om zo het maximale uit hun eigen capaciteiten te halen? Wordt dan samen wijzer met Kennisstroom.

Leren van andere vakgebieden
Inspiratie komt vaak uit onverwachte hoek. Kennisstroom is van mening dat verschillende vakgebieden veel van elkaar kunnen leren. Met de juiste vertaalslag van kennis uit het ene vakgebied kunnen er kansen ontstaan in andere vakgebieden.

Wij hebben geen kennis van uw markt, maar wel van de sport. Kruisbestuiving faciliteren en kijken waar er kansen liggen kan tot vruchtbare samenwerking leiden waar beide partijen voordelen aan kunnen ondervinden.

Gezocht!
Een recent project waarmee Kennisstroom is gestart gaat over onderzoek naar het ontwikkelen van trainingsprogramma’s in verschillende vakgebieden. Hoe blijven specialisten uit totaal verschillende vakgebieden zichzelf continu ontwikkelen om beter te worden? Welke rol spelen trainers en coaches hierin? Onderwerpen als maatwerk, zelfstandigheid en trainingsvormen komen aan de orde.

Bent u een gerenommeerde opleider en werkt u met de top in één van de onderstaande vakgebieden, neem dan contact op.

  • leger
  • politie
  • brandweer
  • ruimtevaart

Wilt u meer weten over samenwerking? Vraag dan naar de mogelijkheden.

Neem contact op

Innovatie is teamwerk. Is uw organisatie goed in het maken van producten? Of heeft u een gerenommeerd innovatiebureau? Wordt dan samen wijzer met Kennisstroom. Wij beschikken over aanvullende capaciteiten.

Partners
Kennisstroom heeft specialistische kennis over talentontwikkeling en het leveren van maximale prestaties in de sport. Ons onlangs verschenen boek ‘Grenzen verleggen’ is daar een goed voorbeeld van.

Met onze praktijkervaring en theoretische kennis over deze onderwerpen, bedenken wij nieuwe diensten en producten om organisaties te helpen bij het verbeteren van prestaties.

Zowel binnen de sport als daarbuiten zoeken wij continu naar gerenommeerde partijen die over aanvullende capaciteiten beschikken voor de ontwikkeling van specifieke innovaties.

Waar wij beschikken over kennis en ervaring om gegronde ideeën en concepten te ontwikkelen, zijn wij niet in staat om producten te maken. Daarom zoeken wij continu naar nieuwe betrouwbare partners met een grensverleggende instelling waar wij een langdurige samenwerking mee kunnen opbouwen.

Wilt u meer weten over samenwerking? Vraag dan naar de mogelijkheden.

Neem contact op